Test dla uczniów 4 - 12 lat

zaznacz właściwą odpowiedź a, b, c lub d.

Po wypełnieniu testu pojawi się formularz do wypełnienia, który wraz z wynikiem quizu zostanie przesłany do Państwa oraz do Dare To Speak.

Powodzenia!

Vocabulary

1

a. doll
b. ball
c. kite
d. bike

2

a. pencil
b. rubber
c. sharpener
d. ruler

3

a. chips
b. crisps
c. chicken
d. meat